Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op.

Havenmeester: Bea Westerdijk 

Havenkantoor Earnewâld 
Piet Miedemaweg 9 
9264 TJ  Earnewâld 

Telefoonnummer: 00316 - 1214 2631 
E-mail: havenearnewald@t-diel.nl 

Lijst met handige telefoonnummers  

Het havenkantoor heeft een  AED  apparaat. 

Huisarts  

Dr. Veldhuizen 
Eendrachtsweg 9, 9263 PH  Garyp 
Telefoonnummer: 0511-52 12 64 

Dokterswacht 

In de weekenden en dagelijks van 17.00 tot 8.00 uur kunt u contact zoeken met de dokterswacht.
Telefoonnummer: 0900-112 7 112 

Apotheek 

Apotheek Hoving
Mr. W.M. Oppedijk van Veenweg 38A, 9251 GA Burgum
Telefoonnummer:  0511-46 25 00 

Taxi 

Voor vervoer naar de huisarts of dokterswacht kunt u gebruik maken van taxivervoer.
Telefoonnummer: 0511-46 34 00